Apocalipsi14


    8 Va seguir un segon àngel, que proclamava:
     —Ha caigut, ha caigut la gran Babilònia, * la que embriagava totes les nacions amb el vi i la fúria de la seva prostitució. *