Apocalipsi
Litúrgia celestial: L’Anyell i el seu seguici


14


    1 Després vaig veure l’Anyell dret * dalt la muntanya de Sió, * i amb ell hi havia els cent quaranta-quatre mil * que portaven escrits al front el nom de l’Anyell i el nom del seu Pare, *