Apocalipsi13

16 I a tots, petits i grans, rics i pobres, lliures i esclaus, els fa portar a la mà dreta o al front una marca, * 17 perquè ningú no pugui comprar ni vendre si no porta la marca, és a dir, el nom de la bèstia o la xifra del seu nom. * 18 Aquí cal la saviesa! Qui sigui intel·ligent, que calculi la xifra de la bèstia, que és una xifra referida a una persona: sis-cents seixanta-sis. *