Apocalipsi13


    11 Després vaig veure pujar de la terra una altra bèstia, que tenia dues banyes semblants a les d’un anyell, però parlava com un drac. * 12 Aquesta bèstia exerceix tot el poder de la primera en presència d’ella i procura que la terra i els qui l’habiten adorin la primera bèstia, la que havia estat curada de la seva ferida mortal. 13 Obra grans prodigis, fins a fer baixar a la terra foc del cel en presència de tothom; * 14 enganya els habitants de la terra amb aquests prodigis que li ha estat permès de fer davant la bèstia, i els convenç que dediquin una estàtua a la bèstia que tenia la ferida provocada per l’espasa, però que ha sobreviscut. 15 També li han concedit de donar alè de vida a l’estàtua de la bèstia, perquè fins i tot parli, i li han permès que pugui condemnar a mort els qui no adorin l’estàtua. * 16 I a tots, petits i grans, rics i pobres, lliures i esclaus, els fa portar a la mà dreta o al front una marca, * 17 perquè ningú no pugui comprar ni vendre si no porta la marca, és a dir, el nom de la bèstia o la xifra del seu nom. * 18 Aquí cal la saviesa! Qui sigui intel·ligent, que calculi la xifra de la bèstia, que és una xifra referida a una persona: sis-cents seixanta-sis. *