Amós9


    2 Ni que s’entaforessin al país dels morts,
     d’allí els arrencaria la meva mà,
     i si escalaven fins al cel,
     també d’allà els faria caure.