Amós9


    14 Renovaré la vida d’Israel, el meu poble:
     reconstruiran les ciutats desolades i les habitaran,
     plantaran vinyes i en beuran el vi,
     conrearan hortes i en menjaran els fruits. *