Amós7


    12 Després Amassià va dir a Amós:
     —Vident, vés-te’n d’aquí, fuig al país de Judà i guanya-t’hi el pa fent de profeta, * 13 però aquí, a Betel, no tornis més a profetitzar-hi, que això és un santuari del rei, un temple de l’estat.
    14 Amós li va respondre:
     —Jo no era pas profeta ni formava part de cap comunitat de profetes. * Era ramader i em dedicava a recollir figues de sicòmor, 15 però el Senyor em va prendre de darrere els ramats i em va dir: “Vés a profetitzar al meu poble d’Israel.” *