Amós
Amós i Amassià *


7


    10 Amassià, sacerdot de Betel, va enviar aquest missatge a Jeroboam, * rei d’Israel: «Amós conspira contra tu dintre mateix d’Israel. El país no pot tolerar més el que ell diu. * 13 però aquí, a Betel, no tornis més a profetitzar-hi, que això és un santuari del rei, un temple de l’estat.