Amós5


    18 Ai dels qui anhelen el dia del Senyor!
     Què n’espereu, d’aquell dia?
     Serà un dia de fosca i no de llum. *
    19 Serà com l’home que fuig d’un lleó
     i es troba amb un ós;
     es refugia a casa,
     repenja la mà a la paret,
     i el pica una serp. *
    20 ¿No serà, doncs, fosca, i no pas llum, el dia del Senyor?
     Serà un dia de tenebres,
     sense gens de claror. *