Amós
Les dones de Samaria


4


    1 Escolteu aquestes paraules,
     dames de la muntanya de Samaria,
     vaques de Basan * que oprimiu els febles
     i maltracteu els pobres,
     vosaltres que dieu als marits:
     «Porteu vi, que volem beure!» *