Amós3


    14 El dia que passaré comptes
     amb Israel per les seves infidelitats,
     també tindré presents
     els altars de Betel. *
     Els angles de l’altar seran partits
     i cauran per terra. *