Ageu
L’hora de reconstruir el temple


1


    1 L’any segon del regnat de Darius, el dia primer del mes sisè, el Senyor, per mitjà del profeta Ageu, va comunicar la seva paraula al governador de Judà Zorobabel, fill de Xealtiel, i al gran sacerdot Jeixua, fill de Jossadac. * Ageu els digué:
    12 Zorobabel, fill de Xealtiel, el gran sacerdot Jeixua, fill de Jossadac, i tota la resta del poble van fer cas del Senyor, el seu Déu, gràcies a les paraules del profeta Ageu, que el Senyor, el seu Déu, els havia enviat. I tots van obeir el Senyor.