Fets dels Apòstols8


    27 Felip se n’hi anà.
     Mentrestant, un eunuc etíop, alt funcionari i tresorer major de la candace, és a dir, la reina d’Etiòpia, havia vingut en pelegrinatge * a Jerusalem