Fets dels Apòstols7

43 En canvi, us vau endur la tenda de Moloc i l’astre del vostre déu Refan, les imatges que us havíeu fabricatper adorar-les. Per això us deportaré més enllàde Babilònia. *