Fets dels Apòstols6


    1 Per aquells dies, com que anava augmentant el nombre dels deixebles, * els creients de llengua grega es van queixar dels de llengua hebrea, * perquè les seves viudes eren desateses en el servei diari d’ajuda als pobres. 2 Llavors els Dotze * van convocar l’assemblea de deixebles i els digueren:
     —No estaria bé que nosaltres deixéssim la predicació de la paraula de Déu i ens poséssim a servir a les taules. * 3 Per tant, germans, trieu entre vosaltres set homes de bona reputació, plens de l’Esperit Sant i de saviesa, i els encarregarem aquesta tasca. 4 Nosaltres continuarem dedicats a la pregària i al servei de la Paraula.
    5 La proposta va agradar a tota l’assemblea, i elegiren Esteve, home ple de fe i de l’Esperit Sant, * Felip, Pròcor, Nicànor, Timó, Pàrmenes i Nicolau, un antioquè convertit al judaisme. * 6 Els van presentar als apòstols, i aquests, després de pregar, * els imposaren les mans. *