Fets dels Apòstols4

24 En sentir-ho, ells van adreçar unànimement a Déu aquesta pregària: *
     «Senyor, tu has fet el cel, la terra i el mar, i tot el que s’hi mou. *