Fets dels Apòstols3

26 I és per a vosaltres, en primer lloc, que Déu ha ressuscitat * el seu Servent * i us l’envia com a benedicció, si cadascú es converteix de les seves maldats.