Fets dels Apòstols3

14 Vau negar el Sant i el Just i demànareu a Pilat que us concedís la llibertat d’un assassí. *