Fets dels Apòstols
Pau davant de Festus, Agripa i Bernice *


25


    13 Alguns dies més tard, el rei Agripa i Bernice * van arribar a Cesarea per saludar Festus.