Fets dels Apòstols24


    24 Uns quants dies més tard, Fèlix es presentà * amb la seva esposa Drusil·la, * que era jueva. Va fer comparèixer Pau i va escoltar-lo com parlava de la fe en el Messies Jesús. 25 Però quan Pau s’expressava sobre la integritat de vida, el domini dels instints i el judici futur, Fèlix es va espantar i li digué:
     —De moment, vés-te’n. Quan trobi una altra ocasió, ja et faré cridar.