Fets dels Apòstols21

9 Felip tenia quatre filles verges que posseïen el do de profecia. *