Fets dels Apòstols2

43 Per mitjà dels apòstols es feien molts prodigis i senyals, * i la gent sentia un gran respecte.