Fets dels Apòstols2

4 Tots van quedar plens de l’Esperit Sant * i començaren a parlar en diverses llengües, * tal com l’Esperit els concedia d’expressar-se.