Fets dels Apòstols2


    38 Pere els va respondre:
     —Convertiu-vos, * i que cada un de vosaltres es faci batejar en el nom * de Jesucrist per obtenir el perdó dels pecats, i així rebreu el do de l’Esperit Sant. *