Fets dels Apòstols2

33 La dreta de Déu l’ha enaltit, * i ell ha rebut del Pare l’Esperit Sant promès, i ara l’ha abocat amb abundància: * això és el que vosaltres veieu i sentiu. *