Fets dels Apòstols2


    29 »Germans, permeteu que us parli clarament. El patriarca David va morir i va ser enterrat, * i encara avui podem veure el seu sepulcre.