Fets dels Apòstols2


    27 no abandonaràs la meva vida enmig dels morts,
     no deixaràs veure al teu Sant la corrupció.* 31 va veure per endavant la resurrecció de Crist i en va parlar quan deia que no havia estat abandonat enmig dels morts i que el seu cos no havia vist la corrupció. *