Fets dels Apòstols
Retorn de Pau a Antioquia


18


    18 Pau encara es quedà força dies a Corint. Després es va acomiadar dels germans i s’embarcà cap a Síria. * L’acompanyaven Priscil·la i Àquila. * A Cèncrees s’havia rapat el cap, a causa d’una prometença. *