Fets dels Apòstols
Pau, cridat a Macedònia


16


    6 Van recórrer Frígia i la regió de Galàcia, * perquè l’Esperit Sant * els havia impedit que anunciessin la Paraula a l’Àsia. *