Fets dels Apòstols15


    1 Llavors alguns * van baixar de Judea a Antioquia i adoctrinaven així els germans:
     —Si no us feu circumcidar d’acord amb la Llei de Moisès, * no us podeu salvar. *
    2 Com que això va provocar un conflicte i una discussió no pas petita de Pau i Bernabé amb aquells, es va decidir que Pau i Bernabé, amb alguns més, pugessin a Jerusalem per tractar d’aquesta qüestió amb els apòstols i els qui presidien la comunitat. *
    22 Llavors els apòstols i els qui presidien la comunitat van decidir, amb tota la comunitat, d’elegir-ne alguns d’ells i enviar-los a Antioquia, juntament amb Pau i Bernabé. Els elegits foren Judes, l’anomenat Barsabàs, * i Siles, * que eren dirigents en la comunitat dels germans. 23 Els donaren aquesta carta:
     «Els apòstols i els qui presideixen la comunitat de Jerusalem, * germans vostres, saluden els germans no jueus d’Antioquia, Síria i Cilícia. 24 Hem sabut que alguns de nosaltres han vingut, sense cap encàrrec nostre, a pertorbar-vos amb les seves opinions i a trasbalsar els vostres esperits. * 25 Per això hem decidit unànimement d’elegir uns representants nostres per enviar-vos-els juntament amb els nostres estimats Bernabé i Pau, 26 que han dedicat la seva vida a la causa del nom de nostre Senyor Jesucrist. 27 Us enviem, doncs, Judes i Siles, que us exposaran de paraula això mateix que us diem per escrit. 28 L’Esperit Sant * i nosaltres hem decidit de no imposar-vos cap més càrrega que aquestes indispensables: 29 absteniu-vos de la carn sacrificada als ídols, de menjar sang, de menjar animals ofegats i de les relacions sexuals il·legítimes. * Fareu bé de guardar-vos de tot això. Us desitgem que estigueu bé.»