Fets dels Apòstols15L’assemblea de Jerusalem *


    1 Llavors alguns * van baixar de Judea a Antioquia i adoctrinaven així els germans:
     —Si no us feu circumcidar d’acord amb la Llei de Moisès, * no us podeu salvar. *
    2 Com que això va provocar un conflicte i una discussió no pas petita de Pau i Bernabé amb aquells, es va decidir que Pau i Bernabé, amb alguns més, pugessin a Jerusalem per tractar d’aquesta qüestió amb els apòstols i els qui presidien la comunitat. *
    3 La comunitat, doncs, els va proveir del que necessitaven per al viatge. * Mentre travessaven Fenícia i Samaria, parlaven de la conversió dels pagans * i donaven una gran alegria * a tots els germans. 4 Quan arribaren a Jerusalem, van ser acollits per la comunitat, els apòstols i els responsables que la presidien, i contaren tot el que Déu havia fet per mitjà d’ells. * 5 Però alguns del grup dels fariseus * que s’havien convertit a la fe van intervenir dient que calia circumcidar els pagans i manar-los que observessin la Llei de Moisès.
    6 Llavors els apòstols i els qui presidien la comunitat es van reunir per estudiar la qüestió. 7 Quan la discussió s’havia fet molt viva, Pere es va aixecar i els digué: *
     —Germans, vosaltres sabeu que des dels primers dies Déu em va escollir d’entre vosaltres perquè els pagans escoltessin dels meus llavis la paraula de l’evangeli i creguessin. * 8 Déu, que coneix el fons dels cors, * ha testimoniat a favor d’ells donant-los l’Esperit Sant igual que a nosaltres, * 9 sense fer cap diferència entre nosaltres i ells, un cop ha purificat els seus cors per la fe. 10 Ara, doncs, per què poseu a prova Déu, volent imposar als deixebles un jou que ni els nostres pares ni nosaltres no hem tingut la força de suportar? * 11 Ben al contrari, creiem que tant nosaltres com ells som salvats només per la gràcia de Jesús, el Senyor. *
    12 Tota l’assemblea va callar * i sentien explicar a Pau i Bernabé els senyals i prodigis * que Déu havia fet per mitjà d’ells entre els pagans. *
    13 Quan hagueren acabat de parlar, Jaume * prengué la paraula i va dir:
     —Germans, escolteu-me: 14 Simeó * ha exposat com, des del començament, * Déu mirà d’escollir-se d’entre les nacions paganes un poble que portés el seu nom. * 15 Això concorda amb les paraules dels profetes que hi ha en l’Escriptura:
    16 »Després d’això tornaré
     per reconstruir la cabana de David que havia caigut.
     En reconstruiré les ruïnes i la redreçaré,
    17 perquè em cerquin a mi, el Senyor, la resta d’homes
     i totes les nacions que porten el meu nom.*
     Ho diu el Senyor,18 que fa conèixer aquestes cosesdes de sempre. *
    19 »Per tant, sóc del parer que no hem de posar obstacles a aquells pagans que es converteixen a Déu; 20 n’hi ha prou d’escriure’ls que s’abstinguin de la carn oferta als ídols, * de relacions sexuals il·legítimes, * de menjar animals ofegats i de menjar sang. * 21 De fet, des de temps antic els llibres de Moisès són predicats en totes i cada una de les ciutats, ja que es llegeixen a les sinagogues cada dissabte. *
    22 Llavors els apòstols i els qui presidien la comunitat van decidir, amb tota la comunitat, d’elegir-ne alguns d’ells i enviar-los a Antioquia, juntament amb Pau i Bernabé. Els elegits foren Judes, l’anomenat Barsabàs, * i Siles, * que eren dirigents en la comunitat dels germans. 23 Els donaren aquesta carta:
     «Els apòstols i els qui presideixen la comunitat de Jerusalem, * germans vostres, saluden els germans no jueus d’Antioquia, Síria i Cilícia. 24 Hem sabut que alguns de nosaltres han vingut, sense cap encàrrec nostre, a pertorbar-vos amb les seves opinions i a trasbalsar els vostres esperits. * 25 Per això hem decidit unànimement d’elegir uns representants nostres per enviar-vos-els juntament amb els nostres estimats Bernabé i Pau, 26 que han dedicat la seva vida a la causa del nom de nostre Senyor Jesucrist. 27 Us enviem, doncs, Judes i Siles, que us exposaran de paraula això mateix que us diem per escrit. 28 L’Esperit Sant * i nosaltres hem decidit de no imposar-vos cap més càrrega que aquestes indispensables: 29 absteniu-vos de la carn sacrificada als ídols, de menjar sang, de menjar animals ofegats i de les relacions sexuals il·legítimes. * Fareu bé de guardar-vos de tot això. Us desitgem que estigueu bé.»
    30 Ells, un cop acomiadats, baixaren a Antioquia i van reunir l’assemblea per donar-los la carta. 31 La seva lectura els va alegrar * i encoratjar. 32 Judes i Siles, que també eren profetes, * van exhortar llargament els germans i els van enfortir. 33 Al cap d’un quant temps, els germans els acomiadaren tot desitjant-los la pau, i ells tornaren cap als qui els havien enviat. 34 (34) *
    35 Pel que fa a Pau i Bernabé, es van quedar a Antioquia, on, juntament amb molts d’altres, ensenyaven i anunciaven la bona nova de la paraula del Senyor.

La Paraula es difon per les regions del mar Egeu (15,36-21,14)


Segon viatge missioner (15,36-18,22) *Separació de Pau i Bernabé. Siles, company de Pau *


    36 Després d’un quant temps, Pau va dir a Bernabé:
     —Anem a visitar els germans a cada una de les ciutats on vam anunciar la paraula del Senyor i vegem com estan. *
    37 Bernabé volia endur-se amb ells Joan, l’anomenat Marc, 38 però Pau trobava que no s’havien d’endur un home que els havia abandonat a Pamfília i no havia compartit l’obra que havien realitzat. * 39 Hi hagué una forta tensió i van acabar per separar-se. Bernabé va prendre Marc amb ell i s’embarcà cap a Xipre.
    40 Pau, per la seva banda, escollí Siles per company i se’n va anar, després que els germans el confiessin a la gràcia del Senyor.
    41 Pau anava recorrent Síria i Cilícia i enfortia les esglésies.