Fets dels Apòstols14

20 Però quan els deixebles es van aplegar al voltant d’ell, Pau es va aixecar i entrà a la ciutat. L’endemà va sortir amb Bernabé cap a Derbe.

Retorn a Antioquia de Síria


    21 Després d’haver anunciat la bona nova a la ciutat de Derbe i haver-hi fet força deixebles, Pau i Bernabé van tornar a Listra, a Iconi i a Antioquia de Pisídia, 22 enfortint els deixebles i exhortant-los a perseverar en la fe. Deien:
     —Ens cal passar per moltes tribulacions per a entrar al Regne de Déu.
    23 A cada església van designar-hi responsables que la presidissin * i, després de fer pregàries * acompanyades de dejuni, els encomanaren al Senyor en qui havien cregut.
    24 Van travessar Pisídia i arribaren a Pamfília. 25 A Perga van anunciar la Paraula i després van baixar a Atalia. 26 D’allí navegaren cap a Antioquia, el seu lloc de partença, * on havien estat confiats a la gràcia de Déu amb vista a l’obra que acabaven d’acomplir. *
    27 Quan van arribar-hi, reuniren la comunitat per explicar-los tot el que Déu havia fet per mitjà d’ells i com havia obert als pagans la porta de la fe. *