Fets dels Apòstols
L’església d’Antioquia *


11


    19 Els qui s’havien dispersat amb motiu de la persecució que va seguir a la mort d’Esteve, * van arribar fins a Fenícia, Xipre i Antioquia, * sense predicar la Paraula a ningú més que als jueus;