Fets dels Apòstols1


    9 Quan hagué dit això, es va enlairar davant d’ells; un núvol * se l’endugué, i els seus ulls el deixaren de veure. *