Fets dels Apòstols1

2 fins al dia que fou endut al cel, després d’haver donat instruccions als apòstols que ell havia escollit, mogut per l’Esperit Sant. *
    26 Ho van fer a sorts, i la sort recaigué sobre Maties, que fou agregat als onze apòstols.