Fets dels Apòstols
Els apòstols a Jerusalem


1


    12 Després els apòstols se’n tornaren a Jerusalem * des de la muntanya anomenada de les Oliveres, que és a prop de la ciutat, a la distància que és permès de recórrer en dissabte. *