Fets dels Apòstols1


    1 En el meu primer llibre * he parlat, Teòfil, de tot el que Jesús va fer i va ensenyar 2 fins al dia que fou endut al cel, després d’haver donat instruccions als apòstols que ell havia escollit, mogut per l’Esperit Sant. *
    3 Després de la passió es presentà a ells i els donà moltes proves que era viu: durant quaranta dies se’ls va aparèixer * i els parlava del Regne de Déu. * 4 Un dia, mentre menjava amb ells, * els donà aquesta ordre:
     —No us allunyeu de Jerusalem; espereu-hi aquell que el Pare ha promès * i que us vaig anunciar: 5 Joan va batejar amb aigua, però vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant. *
    6 Ells, doncs, que es trobaven reunits, li preguntaren:
     —Senyor, és ara el temps en què restabliràs el Regne a favor d’Israel? *
    7 Ell els contestà:
     —No és cosa vostra de saber els temps i els moments que el Pare ha fixat amb la seva autoritat. * 8 Però vosaltres, quan l’Esperit Sant vindrà damunt vostre, rebreu una força que us farà testimonis meus * a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins a l’extrem de la terra. *
    9 Quan hagué dit això, es va enlairar davant d’ells; un núvol * se l’endugué, i els seus ulls el deixaren de veure. * 10 Encara s’estaven mirant fixament al cel, mentre ell se n’anava, quan se’ls van presentar dos homes amb vestits blancs * 11 i els digueren:
     —Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, vindrà tal com heu vist que se n’hi anava. *