Fets dels Apòstols
Pròleg. Ascensió de Jesús


1


    1 En el meu primer llibre * he parlat, Teòfil, de tot el que Jesús va fer i va ensenyar