Segona carta a Timoteu4

8 I des d’ara tinc reservada la corona de la justícia * que el darrer dia em donarà el Senyor, jutge just; i no tan sols a mi, sinó a tots els qui hauran esperat amb amor la seva manifestació. *