Segona carta a Timoteu2

15 Esforça’t per presentar-te davant de Déu com un home que mereix la seva aprovació, com un treballador que no té de què avergonyir-se, * perquè exposa correctament la paraula de la veritat. *