Segona carta als Tessalonicencs2

8 Tan sols llavors apareixerà el Malvat. Però Jesús, el Senyor, el farà morir amb l’alè de la seva boca, l’aniquilarà amb l’esclat de la seva vinguda. *
    9 El Malvat apareixerà gràcies al poder de Satanàs, i la seva vinguda anirà acompanyada de tota mena d’obres poderoses, de senyals i prodigis enganyosos, * 10 i de tota mena de seduccions malignes. Tot això caurà sobre els qui van a la perdició, * perquè no han acollit l’amor a la veritat que els hauria salvat. 11 Per aquest motiu, Déu els enviarà un poder que els extraviarà i els farà creure la mentida. * 12 Així seran condemnats tots els qui no han cregut la veritat i s’han complagut a fer el mal. *