Segona carta als Tessalonicencs2

3 No us deixeu enganyar per res ni per ningú, * perquè primer ha de venir l’apostasia i ha d’aparèixer l’Home malvat, el Fill de la perdició, * 4 el qui s’oposa i s’enfronta a tot allò que és tingut per diví o per sagrat: aquest anirà a asseure’s al santuari de Déu i es proclamarà Déu ell mateix. *