Segona carta als Tessalonicencs



2


    1 Pel que fa a la vinguda de nostre Senyor Jesucrist i al moment en què ens reunirem amb ell, * us preguem, germans, 2 que no perdeu massa aviat el seny ni us alarmeu, encara que una suposada revelació de l’Esperit o bé un ensenyament o una carta que han passat per nostres * hagin anunciat que el dia del Senyor és imminent. 3 No us deixeu enganyar per res ni per ningú, * perquè primer ha de venir l’apostasia i ha d’aparèixer l’Home malvat, el Fill de la perdició, * 4 el qui s’oposa i s’enfronta a tot allò que és tingut per diví o per sagrat: aquest anirà a asseure’s al santuari de Déu i es proclamarà Déu ell mateix. *
    5 ¿No recordeu que quan jo era entre vosaltres ja us deia tot això? 6 Ja sabeu que, de moment, hi ha alguna cosa que el reté, perquè no es manifesti abans del seu temps. 7 El misteri del mal ja ha entrat en acció, i n’hi haurà prou que s’aparti del mig el qui ara el reté. * 8 Tan sols llavors apareixerà el Malvat. Però Jesús, el Senyor, el farà morir amb l’alè de la seva boca, l’aniquilarà amb l’esclat de la seva vinguda. *
    9 El Malvat apareixerà gràcies al poder de Satanàs, i la seva vinguda anirà acompanyada de tota mena d’obres poderoses, de senyals i prodigis enganyosos, * 10 i de tota mena de seduccions malignes. Tot això caurà sobre els qui van a la perdició, * perquè no han acollit l’amor a la veritat que els hauria salvat. 11 Per aquest motiu, Déu els enviarà un poder que els extraviarà i els farà creure la mentida. * 12 Així seran condemnats tots els qui no han cregut la veritat i s’han complagut a fer el mal. *