Segon llibre de Samuel


(1Cr 18,14-17)

8


    15 David regnava sobre tot Israel. Governava tot el seu poble segons el dret i la justícia.