Segon llibre de Samuel7

14 Jo li seré pare, i ell serà per a mi un fill. Si obra malament, el corregiré amb la vara, com fan els homes, que no planyen el bastó; * 15 però mai no em desdiré del meu amor per ell, * com me’n vaig desdir amb Saül, a qui vaig excloure del lloc que ara tu ocupes. *