Segon llibre de Samuel6


    23 Mical, la filla de Saül, va morir sense haver tingut cap fill. *