Segon llibre de Samuel5


    9 David es va instal·lar a la fortalesa * i l’anomenà «ciutat de David». Va reforçar-ne la muralla, des del terraplè anomenat Mil·ló en direcció al seu palau. *