Segon llibre de Samuel5


    7 Però David es va apoderar de la fortalesa de Sió, que ara és la ciutat de David.