Segon llibre de Samuel


(1Cr 11,1-3)

5


    1 Llavors totes les tribus d’Israel anaren a trobar David a Hebron * per dir-li:
     —Nosaltres som parents teus, os dels teus ossos i carn de la teva carn. *