Segon llibre de Samuel4


    4 D’altra banda, Jonatan, fill de Saül, havia tingut un fill que s’havia esguerrat de tots dos peus. Tenia cinc anys quan va arribar de Jizreel la notícia de la mort de Saül i Jonatan; la seva mainadera el va agafar i va fugir; però, amb les presses d’escapar-se, l’infant va caure i quedà coix. Es deia Mefibóixet. *